Skip to main content

Fotohromija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, chroma boja) fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim putem; heliohro-mija.

Reč Fotohromija napisana unazad: ajimorhotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, цхрома боја) фотографисање у природним бојама, репродукција боја фотографским путем; хелиохро-мија.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f