Skip to main content

Fotohemija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, chemela) nauka o hemijskom dejstvu svetlosti.

Reč Fotohemija napisana unazad: ajimehotof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, цхемела) наука о хемијском дејству светлости.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f