Skip to main content

Fotohrom značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, chroma boja) fotografska slika u boji.

Reč Fotohrom napisana unazad: morhotof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, цхрома боја) фотографска слика у боји.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f