Skip to main content

Fotohronograf značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, chronos vreme, grapho crtam, slikam) fotografski aparat za snimanje slika u kretanju.

Reč Fotohronograf napisana unazad: fargonorhotof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, цхронос време, грапхо цртам, сликам) фотографски апарат за снимање слика у кретању.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f