Skip to main content

Fotofobija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, phobos strah)medicina: strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti (kod bolesnih od očiju).

Reč Fotofobija napisana unazad: ajibofotof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, пхобос страх) мед. страх од светлости, неподношење светлости (код болесних од очију).

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f