Skip to main content

Foto-finiš značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos gen. photos svetlost, eng. finish) fotografski snimak kraja neke sportske trke na osnovu kojega se može tačno utvrditi kojim su redom takmičari prošli kroz cilj.

Reč Foto-finiš napisana unazad: šinif-otof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос ген. пхотос светлост, енг. финисх) фотографски снимак краја неке спортске трке на основу којега се може тачно утврдити којим су редом такмичари прошли кроз циљ.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo