Skip to main content

Fotoamater značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos,od francuske reči: amateur) onaj koji se, kao nestručnjak, bavi fotografijom iz ljubavi prema njoj.

Reč Fotoamater napisana unazad: retamaotof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, фр. аматеур) онај који се, као нестручњак, бави фотографијом из љубави према њој.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f