Skip to main content

Fotoelektron značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos gen. photos svetlost, elektron)fizika: elektron emitovan iz neke materije pod uticajem svetlosti.

Reč Fotoelektron napisana unazad: nortkeleotof i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос ген. пхотос светлост, електрон) физ. електрон емитован из неке материје под утицајем светлости.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f