Skip to main content

Fotofiziologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, physis priroda, logia nauka) nauka o zakonima biljnog života.

Reč Fotofiziologija napisana unazad: ajigoloizifotof i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, пхyсис природа, логиа наука) наука о законима биљног живота.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f