Skip to main content

Fotogalvanografija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, graphia) izrada pločnog sloga pomoću fotografije i galvanoplastike.

Reč Fotogalvanografija napisana unazad: ajifargonavlagotof i sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, грапхиа) израда плочног слога помоћу фотографије и галванопластике.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f