Skip to main content

Fotogen značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, gen- koren od gignesthai postati, nastati) „onaj koji stvara svetlost", materija koja stvara svetlost, ve-štačko mineralno ulje.

Reč Fotogen napisana unazad: negotof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, ген- корен од гигнестхаи постати, настати) „онај који ствара светлост", материја која ствара светлост, ве-штачко минерално уље.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f