Skip to main content

Fotografisati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, grapho pišem, crtam, slikam) praviti fotografske snimke;figurativno: verno predstavljati ili opisati (koga ili što).

Reč Fotografisati napisana unazad: itasifargotof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, грапхо пишем, цртам, сликам) правити фотографске снимке; фиг. верно представљати или описати (кога или што).

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f