Skip to main content

Fotografometar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, grapho, metron) instrument za merenje osetljivosti na svetlost, koju pokazuju razni fotografski preparati.

Reč Fotografometar napisana unazad: ratemofargotof i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, грапхо, метрон) инструмент за мерење осетљивости на светлост, коју показују разни фотографски препарати.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f