Skip to main content

Fotografski značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, grapho) koji piše glasove; fonografsko pisanje koje se slaže sa izgovood romanske reči:

Reč Fotografski napisana unazad: iksfargotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, грапхо) који пише гласове; фонографско писање које се слаже са изговором.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f