Skip to main content

Fotogravira značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos,od francuske reči: gravure) fotomehaničko slikanje i izrađivanje slika u bakru; heliogravira.

Reč Fotogravira napisana unazad: arivargotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, фр. гравуре) фотомеханичко сликање и израђивање слика у бакру; хелиогравира.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f