Skip to main content

Fotohromatska terapija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, chroma boja, therapeia lečenje)medicina: lečenje dušev-no bolesnih pomoću svetlosti u boji.

Reč Fotohromatska terapija napisana unazad: ajiparet akstamorhotof i sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, цхрома боја, тхерапеиа лечење) мед. лечење душев-но болесних помоћу светлости у боји.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f