Skip to main content

Fotokamlsis značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, kampsis savijanje)fizika: prelamanje svetlosti.

Reč Fotokamlsis napisana unazad: sislmakotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, кампсис савијање) физ. преламање светлости.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f