Skip to main content

Fotoksilografija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, xylon drvo, graphia crtanje, slikanje) izrada fototipa na drvetu.

Reč Fotoksilografija napisana unazad: ajifargoliskotof i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, xyлон дрво, грапхиа цртање, сликање) израда фототипа на дрвету.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f