Skip to main content

Fotomagnetizam značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, Magnes magnet) magnetizam izazvan dejstvom svetlosti.

Reč Fotomagnetizam napisana unazad: mazitengamotof i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, Магнес магнет) магнетизам изазван дејством светлости.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f