Skip to main content

Fotomitraljez značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos,od francuske reči: mitrailleuse)avijacija: fotografski aparat s filmom koji se namesti na avion, mesto mitraljeza, i pri vežbama u vazdušnoj borbi snima protivnički avion; snimanje se vrši skidanjem okidača pravog mitraljeza i služi za kontrolisanje tačnosti pogodaka koje je imao strelac u vazdušnoj borbi.

Reč Fotomitraljez napisana unazad: zejlartimotof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, фр. митраиллеусе) авиј. фотографски апарат с филмом који се намести на авион, место митраљеза, и при вежбама у ваздушној борби снима противнички авион; снимање се врши скидањем окидача правог митраљеза и служи за контролисање тачности погодака које је имао стрелац у ваздушној борби.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f