Skip to main content

Foton značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos gen. photos)fizika: svetlosni kvant, svetlosni kvantum, najmanji delić svetlosti — shvatanje da je i svetlost kao energija diskontinuiranog ili diskret-nog sklopa kao i materija.

Reč Foton napisana unazad: notof i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос ген. пхотос) физ. светлосни квант, светлосни квантум, најмањи делић светлости — схватање да је и светлост као енергија дисконтинуираног или дискрет-ног склопа као и материја.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f