Skip to main content

Fotopsija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, opsis viđenje) ned. svetlucanje pred očima (kao posledica unutrašnjih oboljenja oka).

Reč Fotopsija napisana unazad: ajispotof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, опсис виђење) нед. светлуцање пред очима (као последица унутрашњих обољења ока).

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f