Skip to main content

Fotoreporter značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos,od francuske reči: reporter) saradnik novina ili časopisa koji vrši reportažu.

Reč Fotoreporter napisana unazad: retroperotof i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, фр. репортер) сарадник новина или часописа који врши репортажу.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f