Skip to main content

Fotoseter značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: photos, eng. setter slagač) jedna od najmodernijih štamparskih tehnika; fotoslogika:

Reč Fotoseter napisana unazad: retesotof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхотос, енг. сеттер слагач) једна од најмодернијих штампарских техника; фотослог.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f