Skip to main content

Fotosfera značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, sphaira lopta)fizika: bleštava površina Sunca, sa temperaturom oko 6000°S.

Reč Fotosfera napisana unazad: arefsotof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, спхаира лопта) физ. блештава површина Сунца, са температуром око 6000°С.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f