Skip to main content

Fotosinteza značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos gen. photos, sinteza) bog. proces u kome biljka uzima ugljen-dioksid preko svojih zelenih delova.

Reč Fotosinteza napisana unazad: azetnisotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос ген. пхотос, синтеза) бог. процес у коме биљка узима угљен-диоксид преко својих зелених делова.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f