Skip to main content

Fotoskijaterika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, skia senka) nauka o svetlosti i senci

Reč Fotoskijaterika napisana unazad: akiretajiksotof i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, скиа сенка) наука о светлости и сенци

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f