Skip to main content

Fotoskulptura značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, latinski sculptura vajarstvo) mehanička primena fotografskih snimaka u plastici (npr. za izradu poprsja, kipova i dr.), tako što se neki predmet snimi fotografski sa što više raznih strana (obično 24), pa se dobivene konture prenesu na ilovaču

Reč Fotoskulptura napisana unazad: arutpluksotof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, лат. сцулптура вајарство) механичка примена фотографских снимака у пластици (нпр. за израду попрсја, кипова и др.), тако што се неки предмет сними фотографски са што више разних страна (обично 24), па се добивене контуре пренесу на иловачу

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f