Skip to main content

Fotostat značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, istemi postavim, stavim) fotografska kopija nekog rukopisa ili dokumenta u prirodnoj veličini.

Reč Fotostat napisana unazad: tatsotof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, истеми поставим, ставим) фотографска копија неког рукописа или документа у природној величини.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f