Skip to main content

Fototahimetar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, taxys brz, metron mera) kombinovani aparat za snimanje vrlo brdovitih i planinskih krajeva radi izrade telegrafskih karata i situa-cionih planova.

Reč Fototahimetar napisana unazad: ratemihatotof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, таxyс брз, метрон мера) комбиновани апарат за снимање врло брдовитих и планинских крајева ради израде телеграфских карата и ситуа-ционих планова.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f