Skip to main content

Fototehnika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, technike) 1. veština osvetljavanja; 2. tehnika fotografskog proizvođenje.

Reč Fototehnika napisana unazad: akinhetotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, тецхнике) 1. вештина осветљавања; 2. техника фотографског произвођење.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f