Skip to main content

Fototelegrafija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos gen. photos svetlost, telegrafija, v.) 1. prenos fotografija telegrafijom ili radio-telegrafi-jom; 2. prenos Morzeovih signala helio-grafom.

Reč Fototelegrafija napisana unazad: ajifargeletotof i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос ген. пхотос светлост, телеграфија, в.) 1. пренос фотографија телеграфијом или радио-телеграфи-јом; 2. пренос Морзеових сигнала хелио-графом.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f