Skip to main content

Fototip značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, typos otisak, slika) slika izrađena pomoću dagerotipa.

Reč Fototip napisana unazad: pitotof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, тyпос отисак, слика) слика израђена помоћу дагеротипа.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f