Skip to main content

Fregata značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (ital. fregata,od francuske reči: fregate) 1. hor. vrsta brzih ratnih brodova sa tri katarke i sa do 70 topova (ranije zamenjivala krstaricu); 2.zoologija: tropska morska ptica iz reda štrkova (roda), neobično laka i brza u letenju.

Reč Fregata napisana unazad: atagerf i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. фрегата, фр. фрегате) 1. хор. врста брзих ратних бродова са три катарке и са до 70 топова (раније замењивала крстарицу); 2. зоол. тропска морска птица из реда штркова (рода), необично лака и брза у летењу.

Slično: 
Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f