Skip to main content

Fresko značenje

šta znači Fresko

Na latinici: Definicija i značenje reči Fresko (ital. fresco) 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vunene tkanine.

Reč Fresko sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. фресцо) 1. муз. свеже, живахно; 2. фреско сликарство в. фреска; 3. врста вунене тканине.


Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f