Skip to main content

Frenitis značenje

šta znači Frenitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Frenitis (od grčke reči: phren prečaga, vetrila)medicina: zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma.

Reč Frenitis napisana unazad: sitinerF i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхрен пречага, ветрила) мед. запаљење пречаге, ветрила, дијафрагма.

Slično: 
Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f