Skip to main content

Freska značenje

šta znači Freska

Na latinici: Definicija i značenje reči Freska (ital. fresco svene)umetnost: slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slikati al freske (ital. al fresco) slikati na još svežem malteru.

Reč Freska sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. фресцо свене) ум. слика израђена воденим бојама на још свежем малтеру зида; сликати ал фреске (итал. ал фресцо) сликати на још свежем малтеру.


Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f