Skip to main content

Frenologija značenje

šta znači Frenologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Frenologija (od grčke reči: phren gen. phrenos duša, logia nauka) nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o duševnim osobinama i sposobnostima nekog čoveka, polazeći od misli da su duševne radnje (psihičke funkcije) lokalizovane u raznim delovima velikog mozga, i da stvaranje mozga mora da uobličuje i čahu-ru u kojoj on stoji,to jest lubanju

Reč Frenologija napisana unazad: ajigolonerF i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхрен ген. пхренос душа, логиа наука) наука о лубањи; наука која по облику и грађи лубање закључује о душевним особинама и способностима неког човека, полазећи од мисли да су душевне радње (психичке функције) локализоване у разним деловима великог мозга, и да стварање мозга мора да уобличује и чаху-ру у којој он стоји, тј. лубању

Slično: 
Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f