Skip to main content

Frekvencija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski frequentia) 1. češće ponavljanje, učestanost, učestalost; 2. obilna posećenost, navala; broj posetilaca; 3.fizika: broj treptaja u sekundi; broj perioda naizmenične struje u sekundi; čestina.

Reč Frekvencija napisana unazad: ajicnevkerf i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. фреqуентиа) 1. чешће понављање, учестаност, учесталост; 2. обилна посећеност, навала; број посетилаца; 3. физ. број трептаја у секунди; број периода наизменичне струје у секунди; честина.

Slično: 
Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f