Skip to main content

Frekventan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski frequens čest) mnogoljudan, gusto naseljen; obilno posećen; frekventan pulsmedicina: ubrzan puls.

Reč Frekventan napisana unazad: natnevkerf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фреqуенс чест) многољудан, густо насељен; обилно посећен; фреквентан пулс мед. убрзан пулс.

Slično: 
Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f