Skip to main content

Furda značenje

šta znači Furda

Na latinici: Definicija i značenje reči Furda (reč romansko-germanskog porekla,od gotske reči: fodr, od rumunske reči: furdale,od italijanske reči: fodera,od nemačke reči: Futter) otpaci.

Reč Furda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (реч романско-германског порекла, гот. фодр, рум. фурдале, итал. фодера, нем. Футтер) отпаци.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f