Skip to main content

Furunkulin značenje

šta znači Furunkulin

Na latinici: Definicija i značenje reči Furunkulin (latinski furunculus)farmacija: preparat od pivskog kvasca (lek protiv prostrela i furunkuloze).

Reč Furunkulin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фурунцулус) фарм. препарат од пивског квасца (лек против прострела и фурункулозе).


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f