Skip to main content

Furor značenje

šta znači Furor

Na latinici: Definicija i značenje reči Furor (latinski furor,od italijanske reči: furore) bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; praviti furor, praviti furore dobiti burno odobravanje, napraviti, postići velik uspeh; furor poetikus (latinski furor poeticus) pesničko oduševljenje, pe-snički zanos; furor skribendi (latinski furor scribendi) luda pisancija, pomanitalost pisanja; furor uterinus (latinski furor uteri-nus) ženska pohotljivost; furor teutonikus (latinski furor teutonicus) tevtonski bes s kojim su stari Germani polazili u boj; nemački bes, nemačka silovitost.

Reč Furor sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. фурор, итал. фуроре) бес, помама; одушевљење, занос; силна жеља, слепа страст; правити фурор, правити фуроре добити бурно одобравање, направити, постићи велик успех; фурор поетикус (лат. фурор поетицус) песничко одушевљење, пе-снички занос; фурор скрибенди (лат. фурор сцрибенди) луда писанција, поманиталост писања; фурор утеринус (лат. фурор утери-нус) женска похотљивост; фурор теутоникус (лат. фурор теутоницус) тевтонски бес с којим су стари Германи полазили у бој; немачки бес, немачка силовитост.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f