Skip to main content

Furfuracija značenje

šta znači Furfuracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Furfuracija (od latinske reči: furfuratio)medicina: perutanje. fus (nem. FuB, latinski rez, od grčke reči: pus noga, stopalo) 1. stopa (mera: oko ZO cm); 2. jedinica za merenje kože: površina kvadrata čija je strana duga 0,3048 t, a čija površina iznosi 0,092903 t2 .

Reč Furfuracija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. фурфуратио) мед. перутање. фус (нем. ФуБ, лат. рез, грч. пус нога, стопало) 1. стопа (мера: око ЗО цм); 2. јединица за мерење коже: површина квадрата чија је страна дуга 0,3048 т, а чија површина износи 0,092903 т2 .


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f