Skip to main content

Furunkuloza značenje

šta znači Furunkuloza

Na latinici: Definicija i značenje reči Furunkuloza (od latinske reči: furunculosis)medicina: raširenost čireva po celom telu, čiravost.

Reč Furunkuloza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. фурунцулосис) мед. раширеност чирева по целом телу, чиравост.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f