Skip to main content

Furijerizam značenje

šta znači Furijerizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea (Fourier, 1772—1837), glavnog predstavnika utopijskog socijalizma, koji je zamišljao novi poredak zasnovan na asocija-ciji i harmoniji; up. falanster.

Reč Furijerizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: учење француског економисте и социјалног реформатора Шарла Фуријеа (Фоуриер, 1772—1837), главног представника утопијског социјализма, који је замишљао нови поредак заснован на асоција-цији и хармонији; уп. фаланстер.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f