Skip to main content

Furgon značenje

šta znači Furgon

Na latinici: Definicija i značenje reči Furgon (fr. fourgon,od italijanske reči: forcone, latinski furca rogulje) 1. žarač za vatru; 2. zatvoren teretni železnički vagon; 3. velika zatvorena teretna kola za prenos prtljaga

Reč Furgon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. фоургон, итал. форцоне, лат. фурца рогуље) 1. жарач за ватру; 2. затворен теретни железнички вагон; 3. велика затворена теретна кола за пренос пртљага


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f