Skip to main content

Furija značenje

šta znači Furija

Na latinici: Definicija i značenje reči Furija (latinski Furia) mit. boginja osvete kod Rimljana (kod Grka: erinije i eumenide). furija (latinski furia) bes, pomamnost, jarost; aspida, zla žena, oštrokonđa.

Reč Furija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. Фуриа) мит. богиња освете код Римљана (код Грка: ериније и еумениде). фурија (лат. фуриа) бес, помамност, јарост; аспида, зла жена, оштроконђа.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f