Skip to main content

Furiozan značenje

šta znači Furiozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Furiozan (latinski furiosus) besan, pomaman, jarostan, mahnit.

Reč Furiozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фуриосус) бесан, помаман, јаростан, махнит.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f