Skip to main content

Furir značenje

šta znači Furir

Na latinici: Definicija i značenje reči Furir (fr. fourrure) krzno; postava od krzna; krzneni kaput, ogrtač od krzna; unutrašnja obloga broda.

Reč Furir sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. фоурруре) крзно; постава од крзна; крзнени капут, огртач од крзна; унутрашња облога брода.


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f